Instrukcja obsługi Kymery


Należy być świadomym, że we wszystkich sportach wodnych istnieje ryzyko zranienia lub nawet śmierci. Niniejsza instrukcja ma za zadanie zminimalizowanie tego ryzyka. Jest ona jedynie zbiorem najlepszych praktyk i doświadczeń. Nie zastąpi on jednak dobrej oceny sytuacji, rozsądku oraz nieprzekraczania granic własnych możliwości.


ZAWSZE NALEŻY:

 • zakładać kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową;
 • sprawdzić luk baterii, złącza czy nie mają oznak uszkodzenia;
 • być świadomym swojego otoczenia, pływających ludzi, łodzi, innych przeszkód;
 • utrzymywać wzrokowy kontakt z brzegiem;
 • sprawdzać wylot wody chłodzącej po obu stronach deski;
 • zachować ostrożność aby do przedniej klapy nie dostawała się woda;
 • wkładać baterię przed pływaniem i wyjmować zaraz po pływaniu;
 • ładować baterię po każdym pływaniu i tylko przy użyciu oryginalnej ładowarki;
 • ładować baterię z dala od ludzi, zwierząt i materiałów łatwopalnych;
 • po każdym użyciu oczyścić deskę z trawy, błota, piasku, umyć i osuszyć z zewnątrz i wewnątrz, otwarte luki i pokrywy wytrzeć do sucha;
 • bezpośrednio po pływaniu, na kilka minut, postawić deskę pionowo na twardej nawierzchni – dziobem do góry – umożliwiając w ten sposób, wydostanie się wody z układu chłodzenia przez automatyczny zawór spustowy;
 • po pływaniu w słonej wodzie, bezwzględnie i bez wyjątku, przepłukać słabym strumieniem, obydwa wyloty wody chłodzącej;
 • podczas pływania stosować regułę: ⅓ mocy przed siebie (75% baterii) i ⅔ mocy w drodze powrotnej (do 25% baterii).

Film prezentujący prawidłowe mycie Kymery


NIGDY NIE WOLNO:

 • korzystać z Kymery pod wpływem narkotyków lub alkoholu;
 • pozostawić Kymery bez opieki osób dorosłych;
 • pływać zbyt blisko osób pływających, łodzi oraz przy złej pogodzie;
 • podłączać baterii z objawami pęknięcia lub uszkodzenia;
 • siadać na desce na brzegu, może to spowodować trwałe wygięcie osi śruby;
 • uruchamiać Kymery poza wodą lub z zapchanym wylotem silnika;
 • wpływać z dużą prędkością na brzeg, śruba musi być cały czas w wodzie;
 • pływać z otwartą klapą luku baterii lub silnika;
 • pozostawiać baterię bez opieki podczas ładowania – należy natychmiast odłączyć ładowarkę po naładowaniu baterii;
 • pozostawiać Kymery na wodzie – przez dłuższy czas – gdy nie jest używana;
 • pozwolić na zanurzenie lub zamoczenie baterii.

PRZYGOTOWANIA POCZĄTKOWE:

Po rozpakowaniu wszystkich elementów urządzenia, należy dokładnie sprawdzić każdy z podzespołów, czy nie widać jakichkolwiek oznak uszkodzenia. W przypadku zauważenia uszkodzeń, należy sporządzić protokół zniszczenia i skontaktować się z dystrybutorem.

ŁADOWANIE i KONSERWACJA BATERII:

 • fabrycznie bateria jest tylko częściowo naładowana;
 • należy, przed pierwszym użyciem, naładować baterię do pełna;
 • baterię należy ładować tylko oryginalną ładowarką Kymery;
 • nigdy nie wolno pozostawiać baterię nienaładowaną, zaniedbanie utrzymania minimum 40% naładowania baterii, może spowodować jej trwałe uszkodzenie a tym samym unieważnienie gwarancji;
 • poziom naładowania baterii należy kontrolować co 60 dni lub częściej, tak aby zmaksymalizować żywotność baterii;
 • nigdy nie wolno przechowywać baterię w pełni naładowaną dłużej niż jeden tydzień;
 • nie wolno używać listew zasilających, rozdzielaczy czy innych urządzeń umożliwiających podłączenie więcej niż jednej ładowarki;zrzut-ekranu-2016-10-06-o-14-05-36
 • każda ładowarka wymaga odpowiedniego zasilania na fazę: 1000W, 220V i 18A, w przypadku braku pewności, należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem;
 • jeżeli konieczny jest przedłużacz aby ładować baterię w bezpiecznym miejscu, to należy zastosować potrójny kabel 1,5 mm lub grubszy.

Brak przestrzegania powyższych zasad może skutkować porażeniem prądowym, pożarem lub nawet wybuchem.

PODŁĄCZENIE BATERII DO ŁADOWARKI. PROCES ŁADOWANIA.

Należy sprawdzić, na tabliczce znamionowej, czy dostarczona ładowarka przystosowana jest do napięcia 220V. Przełącznik ładowarki i baterii muszą być w pozycji wyłączonej “OFF”. W tym stanie można podłączyć ładowarkę do gniazdka i baterię żółtym wtykiem do ładowarki – uwaga na prawidłową orientację żółtego kabla.

zrzut-ekranu-2016-10-06-o-14-05-54

Po włączeniu przełącznika ładowarki na “ON” zapali się zielony LED a na wyświetlaczu LCD pojawi się napięcie 58V oraz napięcie ładowania około 0,00V. Następnie, po włączeniu przełącznika baterii w pozycję “ON”, zielony LED zmieni się na czerwony, włączy się czerwony LED ładowania, napięcie na wyświetlaczu spadnie, w zależności od rozładowania baterii i będzie się wahać między 48 – 58.8V. Podczas ładowania zakres poboru prądu maleje od 18 do 0,5 Ampera. Informacja ta jest wyświetlana na wskaźniku ładowarki. Po całkowitym naładowaniu baterii, LED z lewej zmienia kolor na zielony. Można wyłączyć ładowarkę w pozycję “OFF” oraz baterię przełącznikiem “POWER CHARGER” na OFF”. Teraz można odłączyć baterię od ładowarki i wyjąć kabel z gniazdka. Jeżeli jest, należy włożyć baterię do walizki transportowej.

PRZECHOWYWANIE BATERII

Poza sezonem – gdy Kymera nie będzie używana przez dłuższy okres czasu –  bateria nigdy nie powinna być w pełni naładowana. Przy magazynowaniu baterii powyżej 1 tygodnia należy rozładować baterię do wartości 50 – 70%. Napięcie baterii można sprawdzić miernikiem i powinno wynosić między 52V a 53V. Podczas ładowania należy przerwać proces, kiedy napięcie na wyświetlaczu osiągnie wartość 55V. Następnie, co 60 dni lub częściej, należy sprawdzać napięcie baterii, żeby upewnić się, że bateria nadal jest naładowania minimum 40% (52V). Żywotność baterii zależy od temperatury przechowywania. Im temperatura niższa tym żywotność baterii większa.

 • Bateria 40% naładowana i przechowywana w temperaturze 0 stopni, traci rocznie 2% pojemności – bateria 100% naładowana w tej samej temperaturze traci rocznie 6% pojemności.
 • Bateria 40% naładowana i przechowywana w temperaturze 25 stopni, traci rocznie 4% pojemności – bateria 100% naładowana w tej samej temperaturze traci rocznie 20% pojemności.

Baterię należy zawsze przechowywać w bezpiecznym, suchym i chłodnym miejscu z dala od dzieci.

INSTALACJA BATERII:

 1. Otworzyć przednią klapę i włożyć baterię głęboko do końca gniazda.
 2. Nałożyć na baterię obejmę blokującą, aż do jej pełnego zablokowania się.
 3. Podłączyć wtyczkę zasilającą sprawdzając czy jest dobrze osadzona.
 4. Przełączyć włącznik zasilania baterii w pozycję “ON” i zamknąć klapę.
 5. Rozpocznie się sekwencja startowa trwająca 5 – 10 sekund, podczas której będzie słychać serię dźwięków i bipów, w tym czasie nie wolno dotykać przepustnicy. Przy pierwszym uruchomieniu lub dłuższym magazynowaniu deski,  może pojawić się komunikat „In-Er”. Nie jest to błąd. Należy jedynie odczekać 1-3 minuty, aż komputer wykona pełny autotest i pojawi się napięcie baterii.
 6. Kiedy dźwięki autotestu ustaną, Kymera jest gotowa do uruchomienia.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Nigdy nie wolno sprawdzać i uruchamiać silnika “na sucho” na lądzie, bez zanurzenia w wodzie, zwłaszcza po dłuższej przerwie w pływaniu. W celu uniknięcia dostania się zanieczyszczeń do silnika, w miarę możliwości, nie należy kłaść deski bezpośrednio na ziemi.

Pierwsze godziny pracy podzespołów Kymery są krytyczne. Należy zadbać o to, aby wszystkie elementy ruchome miały czas na spokojny rozruch i dopasowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na niepokojące hałasy, wibracje, nietypowy zapach, podwyższoną temperaturę deski czy wydobywający się dym. Pływać tylko wzdłuż brzegu, z możliwością natychmiastowego powrotu na ląd. Nie należy gwałtownie przyspieszać i unikać gwałtownego doprowadzenia do pełnych obrotów. Pływać z maksymalną prędkością tylko przez kilka minut i tylko kilka razy przez pierwsze 2-3 cykle ładowania baterii. Szczytową sprawność zazwyczaj uzyskuje się po 5-6 cyklach ładowania. 

 1. Każdorazowo przy włączaniu urządzenia wymagana jest asysta osoby dorosłej.
 2. Należy upewnić się, że dźwignia gazu jest w pozycji “OFF” – całkowicie do przodu.
 3. Po upewnieniu się, że bateria jest prawidłowo podłączona i zabezpieczona a kabel zasilający jest dobrze osadzony, można przełączyć w pozycję “ON”.zrzut-ekranu-2016-10-06-o-14-06-42
 4. Uruchomi się autotest urządzenia trwający 1-2 minuty. W tym czasie nie wolno dotykać rączki gazu.
 5. Po sprawdzeniu zapięcia kamizelki ratunkowej oraz prawidłowego zamknięcia wszystkich klap Kymery, można wejść z deską do wody, do głębokość pasa.
 6. Na tej głębokości należy kilkakrotnie zanurzać – dół/góra – tył deski, tak aby wypłukać z wylotu silnika ewentualne zanieczyszczenia. Niejednokrotnie zaschnięty piasek czy błoto są mało widoczne. Jest to bardzo ważna czynność i powinna wejść w nawyk a która zapobiegnie uszkodzeniu silnika.
 7. Teraz można położyć się na desce, podciągając ją sobie między kolanami i jednocześnie chwytając za obie rączki na dziobie deski. Należy przy tym uważać, aby nie aktywować przypadkowo dźwigni gazu z prawej strony.
 8. Po wygodnym ułożeniu się na desce można delikatnie nacisnąć rączkę gazu. Deska powoli ruszy do przodu. Kątem oka należy skontrolować, czy z małych srebrnych otworów, po obu stronach deski, wylatuje woda chłodząca.

ROZPOCZYNAMY ZABAWĘ

 • W czasie pływania zawsze należy być świadomym otoczenia, zagrożeń i odległości od brzegu. Dzieci mogą pływać jedynie pod kontrolą osoby dorosłej. Nie należy nigdy wypływać dalej od brzegu, niż fizyczne możliwości i umiejętności pływającego, chyba że pływanie odbywa się w obecności jednostki pomocniczej.
 • Kierowanie deską odbywa się za pomocą kombinacji przenoszenia ciężaru ciała i sterowanie (oporowanie) zanurzonymi stopami.
 • Przy małej prędkości środek ciężkości powinien być przeniesiony do tyłu deski i sterowanie będzie wymagało głębszego zanurzenia stopy – mocniejsze sterowanie, należy tak przesunąć ciężar ciała, aby nos deki był cały czas wynurzony co poprawia sterowność.
 • Gdy prędkość rośnie, ciężar ciała powinien – proporcjonalnie do prędkości – zostać przesunięty do przodu. Przy maksymalnej prędkości, najlepsza pozycja będzie gdy klatka piersiowa będzie w pobliżu włazu baterii.
 • Podczas zwalniania, należy przesuwać ciężar ciała do tyłu deski, tak aby uniknąć przelewania się wody ponad dziób.
 • W zależności od ciężaru ciała, deska będzie inaczej reagować zarówno przy przyspieszaniu, zwalnianiu jak i skręcaniu.
 • Nauka pływania i sterowania Kymerą bardzo proste i zazwyczaj trwa od 5 do 20 minut i wkrótce sterowanie deską stanie się intuicyjne i automatyczne. To system symbiotyczny zapewnia atrakcyjne doznania i wpływa na umiejętności i rozwój własnego stylu pływania.
 • Podczas pływania należy stosować regułę ⅓ mocy przed siebie (75% baterii) i ⅔ mocy w drodze powrotnej (do 25% baterii). Nie odwrotnie, gdyż zmieniające się warunki pogodowe, wiatru i prądu mogą wymagać więcej energii w drodze powrotnej. Należy zachować szczególną ostrożność i zawrócić natychmiast, gdy tylko warunki znacznie się pogorszą.
 • Miernik poziomu baterii na wyświetlaczu, pokazuje poziom mocy baterii w postaci wykresu słupkowego jak i w procentach. 100% – bateria jest w pełni naładowana. Poniżej 25% bateria rozładowana. W innym typie wyświetlacza bateria pokazuje 58 V – bateria w pełni naładowana i 48 V – bateria rozładowana.
 • Gdy bateria jest rozładowana (poniżej 25%),  aktywuje się tryb zasilania awaryjnego tzw. tryb “rezerwy mocy”. W tym trybie można pływać maksymalnie 5km/h przez 20 minut. Ten tryb może być stosowany tylko w sytuacjach awaryjnych i należy natychmiast skierować się do brzegu.
 • Kończąc pływanie należy powoli zbliżać się do brzegu uważając na przeszkody. Po dopłynięciu wyjąć deskę z wody na suchy ląd. Dopiero wtedy można otworzyć klapę i wyłączyć zasilanie baterii. Poczekać chwilę aż diody na serowniku się wyłączą, odłączyć kabel zasilający i przesunąć w dół  poprzeczką blokującą. Należy natychmiast wyjąć baterię – pociągając ją w górę i do przodu – tak aby nie zamoczyć ją wodą pozostałą w kadłubie Kymery a następnie umieścić ją w pudełku transportowym.

KONSERWACJA KYMERY

 • Korzystanie z Kymery tylko pod nadzorem dorosłych.
 • Nie należy pływać po płytkiej wodzie z dużą zawartością piasku czy błota.
 • Po każdym pływaniu wyjąć baterię, dokładnie opłukać korpus z zewnątrz i wewnątrz czystą wodą, wylać wodę z wnętrza deski podnosząc dziób do góry.
 • Obejrzeć wylot silnika i wirnik czy są czyste, natychmiast usunąć widoczne zanieczyszczenia.
 • Odpowiednie smarowanie ma kluczowe znaczenie dla wydajności i powinno być wykonywane regularnie w miesięcznych odstępach w sezonie i przed magazynowaniem (olejem do konserwacji silników stosowanym w żeglarstwie).
 • Po tygodniowym pływaniu w słonej wodzie należy dokładnie osuszyć korpus i nasmarować dwa miejsca: wnętrze tylnej klapy oraz wnętrze pompy. Podczas smarowania pistoletem należy uważać aby końcówka smarownicy nie uszkodziła elementów smarowanych.
 • W przypadku zauważenia uszkodzeń na obudowie baterii, zabroniona jest jakakolwiek samodzielna modyfikacja czy naprawa uszkodzenia. Baterię należy zabezpieczyć i oddać do autoryzowanego serwisu.
 • Po zauważeniu wilgoci wewnątrz obudowy elektroniki sterującej, zabronione jest otwieranie pokrywy i samodzielne osuszanie. Należy natychmiast przerwać pływanie i skonsultować się z autoryzowanym serwisem.

MOŻLIWE PROBLEMY PODCZAS REGULARNEGO PŁYWANIA

 • Jeżeli w dowolnym momencie podczas pracy pojawi się hałas lub spadnie moc, należy zmniejszyć prędkość pływania i skierować się do najbliższego brzegu.
 • Należy pamiętać o regularnym smarowaniu łożysk przy śrubie i przy silniku.
 • W przypadku braku mocy należy zredukować moc do zera, odczekać 10 sekund i ponownie wolno się rozpędzać, kontrolując czy moc wraca do normy.
 • W przypadku zanieczyszczenia wylotu silnika, przed przystąpieniem do usuwania zanieczyszczeń, należy bezwzględnie odłączyć i całkowicie wyjąć baterię.
 • Jeżeli w dowolnym momencie spadnie moc deski, zachować spokój, zwolnić, przyjąć pozycję siedzącą na desce, obserwować otoczenie i upewnić się, że znajdujemy się w bezpiecznym miejscu. Otworzyć klapę i sprawdzić pozycję przełącznika baterii. Przełącznik ten służy również jako bezpiecznik i wyłącznik systemu w przypadku zablokowania silnika lub wystąpienia innych technicznych problemów. Należy zrestartować system poprzez otwarcie i ponowne zamknięcie włącznika. Jeżeli przełącznik jest gorący należy odczekać kilka minut przed przełączaniem. Po restarcie będzie słychać charakterystyczny kilkukrotny “bip” załączania systemu. Deska powinna być gotowa do pływania. Należy przypłynąć do brzegu, wyjąć baterię  i sprawdzić wylot silnika czy jest wolny od przeszkód. Następnie zdjąć tylną klapę i ręcznie obrócić wał silnika upewniając się, że obraca się swobodnie bez oporów.
 • Należy podjąć wszelkie działania aby unikać zanurzania przedniej klapy w wodzie. Może to spowodować nabieranie wody przez deskę co za tym idzie przekroczenie mocy zęzy spustowej co spowoduje spadek wydajności pływania tonącej deski.
 • Powtarzające się zanurzanie w wodzie rączki gazu, może spowodować przenikanie wody przez kabel kontrolny i doprowadzić do nieprawidłowego działania lub nawet awarii przepustnicy. W takim przypadku – przed ponownym pływaniem – należy usunąć wodę i dokładnie osuszyć rączkę gazu i kabel.